Facebook
Instagram
Chat
Darmowa dostawa
Gratisy

Zwroty i reklamacje

Zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
Aroma Trend Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sławęcińska 4, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na www.sklep.soleo.pl , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: aleksandra.pieta@aromatrend.pl

Przesyłkę należy nadać na adres:
Aroma Trend Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sławęcińska 4, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

PROSIMY O DOŁĄCZENIE FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO IMIĘ, NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES, NUMER TRANSAKCJI ORAZ DANE DO PRZELEWU DO ODSYŁANEJ RZECZY – UŁATWI TO IDENTYFIKACJĘ PRZEZ KOGO ZOSTAŁA ODESŁANA. (formularz zwrotu do pobrania na stronie)

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
W przypadku odstąpienia od Umowy kosztu odesłania towaru ponosi Kupujący.
W przypadku odstąpienia od umowy z powodu reklamacji, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania towaru do wysokości najniższego kosztu dostawy z cennika dostaw.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem aleksandra.pieta@aromatrend.pl, lub w formie pisemnej na adres reklamacyjny Sprzedawcy.

Aroma Trend Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sławęcińska 4, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia to Sprzedający ma prawo, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej