Facebook
Instagram
Chat
Darmowa dostawa
Gratisy

Bezpieczne opalanie

Ustawa o solariach

Rzetelne dane zebrane przez Aroma Trend z Ustawy, wprowadzające obowiązek zamieszczania w solariach informacji o ryzyku związanym z korzystania z nich.

Przypominamy: ustawa o solariach weszła w życie 16 lutego 2018 roku i nakłada na przedsiębiorców ograniczenia i nowe obowiązki – najważniejsze zapisy ustawy dotyczą:

 • zakazu udostępniania solarium osobom poniżej 18 roku życia,
 • zakazu promocji i reklamy usług solaryjnych
 • konieczności informowania o szkodliwości promieniowania UV.

ZAKAZ PROMOCJI SOLARIUM

Zabronione są formy publicznego zachęcania do korzystania z solarium. Zabronione jest też rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie korzystania z solariów. Ustawodawca pisze o zakazie reklamy i promocji:

 • w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
 • na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
 • w środkach usług informatycznych.

Z założenia, zgodnie z ustawą, reklama ma służyć „popularyzowaniu korzystania z solarium” natomiast promocja „zachęcaniu do korzystania z solarium”.

Użyte w ustawie określenie promocji zakazuje:

 • zakaz publicznie rozdawanych rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium,
 • zakaz oferowania konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej,
 • zakaz organizowania premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium
 • zakaz konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata;

Użyte w ustawie określenie reklamy zakazuje:

 • rozpowszechniania informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solariów.

Oznacza to, że solaria nie będą mogły wywieszać billboardów oraz plakatów zachęcających do skorzystania z ich usług, dystrybuować gadżetów firmowych, takich jak długopisy, torby, czy słodycze. Zabronione będą karnety, karty stałego klienta uprawniające do zniżek oraz wszelkie rabaty. Salony nie będą mogły w jakikolwiek sposób promować swoich usług, zachęcać do opalania, czy prezentować jego dobroczynnych efektów. Wykluczone są konkursy z nagrodami lub oferowanie darmowego opalania. Na ten moment nie jest wyjaśniona kwestia prowadzenia strony internetowej i kanałów w social mediach.

PROMOCJA KOSMETYKÓW DO SOLARIUM DOZWOLONA

Plakaty kosmetyków, lamp i urządzeń, które znajdują się w salonach, mogą zostać! Są standardowym elementem wystroju wielu salonów. Trzeba tylko pamiętać o równoległym swobodnym i czytelnym dostępie do informacji na temat szkodliwości solariów. To samo dotyczy np. reklamy logotypu solarium, która nie jest przecież zabroniona (vide przykład „łódki Bols”).

Zabroniona jest natomiast premiowana sprzedaż czyli sprzedaż towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym kupującym nieodpłatnej premii w postaci towarów innych od stanowiących przedmiot sprzedaży (np. dodanie bronzera o wartości 25 zł do breloczka wartego 1 zł i sprzedanie breloczka za 25 zł). Wyjątkiem są próbki i dodatki o niewielkiej wartości (np. próbka kosmetyku do jednorazowego użytku).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Solaria mają obowiązek umieszczania w salonach w widocznym miejscu czytelnej informacji dla osób chcących skorzystać z usługi – w każdym solarium musi zostać zawieszona tabliczka o treści jak poniżej, zaś sama tabliczka powinna:

 • mieć format co najmniej A4 (czyli 297 x 210 mm);
 • być wykonana wielkimi literami i czcionką Times New Roman;
 • w rozmiarze co najmniej 32 pkt (zaś informacja w nawiasie co najmniej 22 pkt);
 • co ciekawie rozporządzenie nie określa ani materiału, z jakiego powinna być wykonana tabliczka, nie określa też kolorów tła oraz czcionki.

Treść informacji:

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA (ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).
MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA: KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

Nie jest natomiast zabronione informowanie o pozytywnym wpływie UV na zdrowie człowieka. Obowiązek informowania o negatywnych skutkach korzystania z solarium nie wyłącza prawa do informowania o skutkach pozytywnych. Informacja nie powinna jednak stanowić formy publicznej reklamy lub promocji usług solaryjnych, np. telewizyjna kampania informująca o korzyściach wynikających z opalania w solarium.

KARNETY I KARTY PODARUNKOWE

Zgodnie z Departamentem Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym sprzedaż karnetów i kart podarunkowych oraz korzyści z ich posiadania nie zaliczają się do promocji solarium, która jest zabroniona – czyli mogą być stosowane.

Ustawa zakazuje m.in. promocji usług w zakresie udostępniania solarium. Promocja definiowana jest z kolei m.in. jako oferowanie konsumentom usług po cenie niższej od normalnie stosowanej. Jeśli karnet będzie oferował rabat w postaci np. jednego dodatkowego wejścia w pierwotnej cenie (np. 10 + 1 gratis) albo będzie oferował łączną niższą cenę o 10-15% i jest to standardowa praktyka na rynku, to takie zachowanie nie powinno spotkać się z karą. Jeśli cena kart będzie rynkowa, to ich stosowanie nie będzie stanowiło formy promocji i nie powinno zostać uznane za niedozwolone.

Karta podarunkowa może zostać uznana za niedozwoloną formę promocji usług solaryjnych gdy będzie dostępna w sprzedaży po cenie niższej „od normalnie stosowanej”. Tzw. ceny dumpingowe są więc wykluczone.

SZYLDY

Z powodu zakazu reklamy i promocji solariów, dopuszczalne będą jedynie dane informacyjne służące klientowi oraz pozwalające na jawne i transparentne świadczenie usług. Główny Inspektor Sanitarny określił, że do danych informacyjnych należą:

 • nazwa zakładu – umieszczona na szyldzie, neonie czy planszy;
 • dane dotyczące lokalizacji;
 • godziny otwarcia;
 • zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium.

Powyższe dane są zatem ogólnodostępne i ich ogłoszenie nie pociąga za sobą możliwości otrzymania kary. Dozwolona jest także ich publikacja na stronach internetowych, lecz jedynie w celach informacyjnych o prowadzonej działalności i lokalizacji, bez porównywania z innymi zakładami, opiniami i informacjami służącymi popularyzacji korzystania z solariów lub zachęcania do niego.

Sam szyld nad wejściem do lokalu czy też oklejenie okien nie powinno być interpretowane jako forma reklamy/promocji. Dojście do takiego wniosku uniemożliwiłoby prowadzenie jakiejkolwiek działalności w tej branży i stanowiłoby drastyczne naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

KOLARIUM zamiast solarium?

Jeśli kolarium jest wyposażone w lampy UV i może być wykorzystywane do naświetlania skóry w celu wywołania opalenizny (hiperpigmentacji), to dla ustawodawcy jest w gruncie rzeczy tym samym co solarium – musiało by zostać pozbawione lamp UV, czyli nie mogłoby być stosowane w celu wywołania opalenizny. W przypadku gdy kolarium posiada tylko lampy emitujące światło czerwone (lampy kolagenowe) to może być promowane i reklamowane.

Odpowiedzi na poniższe pytania nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako wiążąca opinia prawna czy też wiążące wytyczne dot. ustawy o Ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Autorzy serwisu nie odpowiadają za skutki prawne korzystania z powyższych informacji/porad. Użytkownik zwalnia autorów serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.